Kotłownie olejowe

Olej opałowy cena - koszty wytworzenia paliwa grzewczego.

Ropa naftowa jest jednym z najważniejszych surowców notowanych na giełdach towarowych. Wiele czynników ma wpływ na jej cenę np.: wzrost globalnego popytu i podaży, sytuacja geo-polityczna, wykorzystywanie potencjału wydobywczego i przetwórczego, oraz ich przewidywalny przebieg.

Cena oleju opałowego. Cena oleju opałowego zależy od wielu czynników. Mimo wahań cen w ostatnich latach, olej opałowy można zaliczyć do niedrogiej energii na rynku grzewczym pod względem efektywnego wykorzystania.Cena oleju opałowego składa się z ceny surowca, produkcji, podatków akcyzowych jak również marż sektora realizującego dystrybucje. Największy udział w cenie oleju opałowego przypada na podatki. Pozostała część to handel i dystrybucja.Firmy prowadzące dystrybucje oleju opałowego mają najmniejszy udział w cenie. Pozycja ta obejmuje głównie koszty transportu, magazynowania, utrzymanie personelu sprzedaży i administracji.

Cena hurtowa netto do której należy doliczyć podatek VAT 23%

Cena hurtowa netto do której należy doliczyć podatek VAT 23%

Cena hurtowa netto do której należy doliczyć podatek VAT 23%

Cena hurtowa netto do której należy doliczyć podatek VAT 23%

Cena hurtowa netto do której należy doliczyć podatek VAT 23%

Cena hurtowa netto do której należy doliczyć podatek VAT 23%

Cena oleju opałowego w ostatnim sezonie grzewczym, (źródło: PKN Orlen S.A.)

Zgodnie z oczekiwaniami analityków utrzymuje się trend spadkowy konsumpcji lekkiego oleju opałowego. Tym razem zmniejszenie zapotrzebowania wyniosło 13%, a przyczyniły się do tego wysokie ceny i krótki okres z prawdziwie zimową pogodą. Zmalało też wykorzystywanie tego produktu z importu do produkcji oleju napędowego.

Kto korzysta z oleju opałowego? Kto korzysta z oleju opałowego? Popularyzacja zautomatyzowania ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych z zastosowaniem oleju opałowego, powoduje zwiększony popyt sezonowy. Większość oleju opałowego zużywa się od październiku do marca. Największe zużycie oleju opałowego zgodnie z badaniami GUS 2010r odnotowuje się na terenach podmiejskich dużych miast takich jak Warszawa, Łódź.
Niektórzy klienci chcąc uniknąć wysokich ceny w okresie zimowym, napełniają swoje zbiorniki w lecie lub wczesną jesienią, gdy ceny są jeszcze niższe. Niestety, większość domów nie ma wystarczająco dużych zbiorników lub też tak dużej kwoty, aby zabezpieczyć zapas oleju na zimowy okres. Ponieważ właściciele domów mogą napełniać swoje zbiorniki nawet 4 lub 5 razy w sezonie grzewczym, ewentualne rosnące ceny są problemem.

Ile kosztuje litr/kg oleju opałowego? Ile kosztuje litr/kg oleju opałowego? Cena oleju opałowego płacona przez konsumentów jest określana przez koszty ropy, koszt wytworzenia produktu, koszty na rynku i dystrybucji produktu, jak i zysków (czasami strat) rafinerii, hurtowników i dystrybutorów. W 2001 roku koszty dystrybucji i marketingu stanowiły około 46 procent kosztów oleju opałowego. Największym elementem stanowiącym o kosztach jest ropa naftowa - około 42 procent kosztów litra/kg oleju opałowego. Wreszcie, koszty przetwarzania rafinerii stanowią kolejne 12 procent. Nie bez znaczenia jest obłożenie produktu dodatkowymi podatkami typu akcyza i VAT.

Dlaczego ceny oleju opałowego zmieniają się? Dlaczego ceny oleju opałowego zmieniają się? Ceny oleju opałowego płacone przez konsumentów mogą zmieniać się w czasie. Powody zmiany ceny mogą być różne. Należą do nich:
Sezonowość popytu na olej opałowy - Kiedy ceny ropy są stabilne, ceny oleju opałowego na ogół stopniowo rosną tylko w miesiącach zimowych. Wtedy, kiedy zapotrzebowanie jest największe.
Zmiany kosztów ropy naftowej - ropa jest głównym składnikiem cena oleju opałowego, zmiany cen ropy naftowej mają ogólny wpływ na cenę oleju opałowego. Ceny ropy naftowej są ustalane przez światowy popytu i podaż. Popyt może różnić się na całym świecie w zależności od gospodarki i pogody. Wydobycie jest uzależnione od Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) jak również innych czynników.
Konkurencja na rynkach lokalnych - Konkurencyjne różnice mogą być znaczne w zależności od miejscowości tylko z jednym lub kilkoma dostawcami w porównaniu do okolicy z dużą liczbą odbiorców. Konsumenci w miejscach odległych i wiejskich, płacą wyższe ceny, ponieważ mają mniejszą liczbę dostawców.
Regionalne koszty operacyjne - Ceny są również uzależnione od wyższych kosztów transportu produktu do odległych miejsc. Ponadto, koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez dealerów mogą różnić się znacznie w zależności od regionu kraju, w którym sprzedawca ma siedzibę. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej obejmują wynagrodzeń, świadczeń, wyposażenie, leasing / wynajem, ubezpieczenie, koszty ogólne i lokalnych opłat.

Co można zrobić, aby obniżyć swoje rachunki za olej opałowy? Co można zrobić, aby obniżyć swoje rachunki za olej opałowy? Możesz zatankować zbiornik późnym latem lub wczesną jesienią, kiedy ceny są zazwyczaj najniższe. Zapytaj sprzedawcy oleju opałowego o możliwość płacenia za paliwo w częściowych spłatach przy zamówieniu paliwa o zwiększonej ilości po za sezonem grzewczym. Można również zwrócić się do sprzedawcy oleju opałowego o uczestnictwie w stałych programach ochrony cen, które mogą pomóc obniżyć koszty. Możesz uzyskać audyt energetyczny domu, aby upewnić się, że piec i urządzenia pracują wydajnie przed rozpoczęciem sezonu. Możesz również osiągnąć zyski po przez dokonanie serwisu technicznego instalacji grzewczej w domu i kotłowni. Szybkie i łatwe poprawki, takie jak uszczelnienie izolacji, regulacja palnika, czyszczenie komory spalania kotła, podnoszą ogólną sprawność instalacji. Montaż programowalnych termostatów i zmniejszenie ustawienia temperatury na termostacie, zwłaszcza, gdy nie ma nikogo w domu, to dobry sposób, aby zmniejszyć koszty paliwa grzewczego. Radykalne obniżenie kosztów przynosi modernizacja systemu grzewczego o inne elementy wspomagające: wentylacja domu z odzyskiem ciepła, montaż systemów solarnych dla ciepłej wody, instalacja nowoczesnych kotłów kondensacyjnych, zautomatyzowanie pracy ogrzewania względem pogody i harmonogram przebywania w domu.
Wreszcie - nowość, powstają zarówno państwowe organizacje i lokalne programy pomocy dla klientów, którzy ogrzewają się olejem opałowym z ograniczonym budżetem. Aby dowiedzieć się, czy kwalifikujesz się do pomocy w danym regionie, nawiąż kontakt z lokalnym dealerem, firmą sprzedającą olej opałowy.

Co może jeszcze spowodować, wzrost cen oleju opałowego? Co może jeszcze spowodować, wzrost cen oleju opałowego? Ceny oleju opałowego mogą w krótkim okresie czasu gwałtownie zmienić się. Dlaczego tak się dzieje? Jeśli rafinerie, hurtownicy, dystrybutorzy i konsumenci dysponują małym zapasem oleju a temperatura nie spadnie szybko, ceny utrzymują się na stałym poziomie (przy założeniu, że cena ropy naftowej również nie ulega zmianie). Jednak gwałtowny spadek temperatur i pogorszenie pogody może wpływać na podaż i popyt. Konsumenci chcą więcej paliwa w tym samym czasie, gdy dystrybucja dostarczania paliwa jest utrudniona lub całkowicie przerwana. Podczas tego okresu, dostępny w magazynie olej opałowy wyczerpuje swój zapas znacznie szybciej, niż może być uzupełniany. Rafinerie zwykle nie nadążają za popytem. Odbiorcy hurtowi obawiają się, że ich zapasy nie są wystarczające do pokrycia krótkoterminowego zapotrzebowania klientów i podnoszą ceny paliwa. Dodatkowo, w okresie bardzo niskich temperatur, ceny innych paliw grzewczych (takich jak gaz ziemny lub węgiel) mogą zwiększyć się jeszcze bardziej niż ceny oleju opałowego, włącznie z ograniczonym dostępem do nich. W tym przypadku, niektórzy konsumenci mogą przejść z używania ich na ogrzewanie olejem, co równocześnie zwiększa jego zapotrzebowanie.

Zapoznaj się również z ...

Olej opałowy - dostawa i sprzedaż Pewna obsługa zawsze pod ręką! Jednym z najważniejszych elementów systemu ogrzewania olejowego jest szybka i sprawna obsługa. Dotyczy dostawy paliwa jak również serwisu kotłowni olejowej i instalacji grzewczej.

Przeczytaj całóść...