Kotłownie olejowe

Zbiorniki olejowe ROTEX

Magazynowanie oleju opałowego

Składowanie własnej energii zawsze stanowi komfort i bezpieczeństwo. Olej opałowy to nośnik, który daje nam taką możliwość. Stworzenie odpowiedniego magazynu i dopasowanie do własnych potrzeb ogranicza tylko prawo budowlane i wytyczne dla zbiorników oleju opałowego.

Magazyn oleju opałowego to zapas dużej ilości energii! Dla wyznaczonej objętości 1000 litrów nośnika energii okazuje się, że magazyn oleju opałowego pod każdym względem nie ma sobie równych. Zbiornik wody o pojemności 1000 l może przechować tylko 90 kWh ciepła z 5% dziennym ubytkiem. Akumulator o podobnej pojemności uzyskuje moc 400 kWh z 1 % dziennym spadkiem mocy. Zbiornik oleju opałowego o pojemności 1000 l magazynuje 10 680 kWh ciepła bez utraty wartości przez długi czas.

Zbiornik oleju opałowego to magazyn energii o najwyższej jakości o długim okresie przechowywania.

Sposoby magazynowania oleju opałowego. Składowanie oleju opałowego jest możliwe w zbiornikach naziemnych i podziemnych. Naziemne zbiorniki, zazwyczaj są posadowione w pomieszczeniach specjalnie wydzielonych lub na zewnątrz budynków.

Bezpieczeństwo przechowywania oleju opałowego. Wszystkie nowoczesne magazyny oleju opałowego oprócz zasady bezpieczeństwa muszą spełniać warunek minimalnego ograniczenia zajmowanej przestrzeni względem potrzeb użytkowych. Ważne by każdy zbiornik olejowy miał tzw. podwójne zabezpieczenie.

Wymogi prawne. Instalacja magazynu paliwa, oleju opałowego wiąże się ze spełnieniem szczególnych warunków technicznych i bezpieczeństwa w zgodzie ogólnie przyjętymi warunkami norm dla budownictwa i przepisów przeciwpożarowych.

Ogólne uwagi dotyczące zbiorników na olej opałowy Posiadanie własnego magazynu energii to bezpieczeństwo. Właściciele systemów grzewczych zasilanych olejem opałowym mogą decydować i wyborze dostawcy jak również ilości kupowanego paliwa. Na rynku istnieje wiele instytucji finansowych, które mogą zarządzać sposobem rozliczeń za dostarczone paliwo. Odpowiedni rodzaj paliwa może być źródłem energii nie koniecznie tylko do celów grzewczych, (np. produkcja prądu). Wygodny sposób składowania oleju opałowego nie ogranicza nam możliwość wykorzystania go w dowolnym miejscu posadowienia budynku.

Ogólne uwagi dotyczące zbiorników na olej opałowy...

Wymagania dla magazynu zbiorników z olejem Wymagania dla magazynu oleju. Magazynowanie w budynku więcej niż 5000 dm³ oleju opałowego możliwe jest tylko w wydzielonym i przystosowanym do tego celu pomieszczeniu. Magazyn opału powinien być wydzieloną strefą pożarową i być oddzielony od sąsiednich pomieszczeń przegrodami budowlanymi o odporności ogniowej, co najmniej 240 minut dla ścian i stropów oraz 120 minut dla zamknięć otworów. Drzwi muszą otwierać się na zewnątrz i mieć odporność ogniową, co najmniej 60 minut. W razie awarii, pomieszczenie magazynowe musi przejąć i zatrzymać, w przestrzeni lub wannie wychwytującej, 2/3 objętości oleju wyciekającego z baterii zbiorników, a w przypadku jednego zbiornika - całej objętości magazynowej cieczy.

Wymagania dla magazynu oleju opałowego...

Obsługa zbiorników i magazynu oleju opałowego. Obsługa zbiorników i magazynu oleju opałowego. Zbiorniki muszą być napełniane ciśnieniowo poprzez szczelne złącze zewnętrzne. Poszczególne zbiorniki mogą być napełniane przez dodatkowy, czwarty otwór przy pomocy dystrybutora o wydajności do 200 l/min. Każdy skład oleju opałowego powinien posiadać indywidualną instalację napełniania zbiorników. Ponieważ większość dystrybutorów nie posiada cystern przystosowanych do współpracy z czujnikiem wartości granicznej napełnienia, niezbędne jest zapewnienie niezależnej sygnalizacji napełnienia w postaci np. dzwonka umieszczonego na zewnątrz, a włączanego w składzie opału przez osobę nadzorującą napełnianie.

Obsługa zbiorników i magazynu oleju opałowego...

Nowoczesny sposób składowania oleju Nowoczesny sposób składowania oleju opałowego. Olej opałowy jest i pozostanie bardzo ważnym i ekonomicznym nośnikiem energii. Zastosowanie oleju opałowego z niską zawartością siarki w olejowych kotłach kondensacyjnych połączonych z systemami słonecznego ogrzewania spowodował, że jest on atrakcyjnym i nowoczesnym nośnikiem energii. Obecna dyskusja na temat oleju opałowego z bio dodatkami, takich jak bio-olej, pokazuje przyszłe alternatywy wykorzystywania energii odnawialnej z wykorzystaniem oleju opałowego. Rozwiązanie takie umożliwia oszczędzanie energii pierwotnej i zmniejszenie emisji CO2.

Czego oczekujesz od nowoczesnych zbiorników oleju opałowego...?

Urządzenia alarmujące serii WATCHDOG. Urządzenia alarmujące serii WATCHDOG. Zarówno w domach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej,jak i w przemyśle, mamy do czynienia z wieloma potencjalnymi zagrożeniami (np. zalanie pomieszczeń). Aby uniknąć zniszczeń i strat wszelkie potencjalnie niebezpieczne procesy powinny być stale monitorowane. Urządzenia alarmujące serii WATCHDOG zgłaszają nagłe, niebezpieczne i nieoczekiwane zdarzenia odpowiednio wcześnie, aby można było podjąć natychmiastowe działania.
Urządzenia alarmujące serii WATCHDOG zabezpieczające kotłownię olejową...

Ty decydujesz o bezpieczeństwie kotłowni olejowej, my dostarczamy rozwiązanie...

Zapoznaj się również z ...

Zbiorniki na olej opałowy Systemowe wykorzystanie wody deszczowej. Głównym elementem systemu wykorzystania wody deszczowej jest zbiornik magazynujący wodę. ROTEX variocistern powstał jako specjalny system, który spełnia wymagania idealnego magazynu wody deszczowej z szerokim wachlarzem możliwości połączeń

Przeczytaj całóść...